Prace ogrodnicze

                                              Ostatni moment na wykonanie trawnika.

                               PRZYGOTUJEMY / WYRÓWNAMY / ZAGRABIMY / ZASIEJEMY

                                          PODLEJEMY / SKOSIMY / WYPIELĘGNUJEMY

 

                                                                     Zapraszamy !